> Icke-toxisk
> Utan antibiotika
> Utan klorhexidin

Forskning

Resultat från användarstudie och referenser

En användarstudie visar att Perisolv minskar fickdjupet i tandköttsfickor. Produkten innehåller bland annat en kombination av aminosyror och hypoklorit. För denna kombination finns ett antal odontologiska och medicinska referenser, vissa av dem baserade på produkten Carisolv med likvärdigt innehåll.

En användarstudie som utförts av leg tandhygienist Alma Hromalic vid Elmborgs Tandvård i Oskarshamn visar att Perisolv reducerar fickdjupet hos patienter med tandköttsfickor. I studien ingick 15 patienter med 4–6 mm djupa tandköttsfickor som genom åren varken visat på reduktion eller progression.

Sammanlagt 158 fickor behandlades med Perisolv enligt anvisningarna och kontroller genomfördes med varierande intervall mellan tre och sex månader. Fickorna delades in i tre kategorier beroende på djup: 30 stycken med fickdjup om 4 mm, 76 stycken med fickdjup om 5 mm och 52 stycken med fickdjup om 6 mm.

Resultatet visade att 80 av de 158 fickorna förbättrades med i genomsnitt 1–2 mm och förbättringen skedde inom samtliga grupper. För fickdjup 4 mm blev 63 % av fickorna grundare, vid 5 mm blev 58 % grundare och vid 6 mm blev 33 % grundare.

ODONTOLOGISKA OCH MEDICINSKA REFERENSER

Antibakteriell
Master of Philosophy in Dentistry: Roxana Ioana Draghincescu. In vitro antibacterial effect of the Carisolv®-2 systems. (ISBN: 82-8088-441-6), University of Bergen, Norway, 2004.

Reagerar inte med frisk vävnad och kan användas som underabete till lagning
Thesis: Arvidson A. On surface mediated interac- tions related to chemo-mechanical caries remov- al: Effects surrounding tissues and materials. (ISBN: 91-628-5882), University of Gothenburg, Sweden, 2003.

Vävnadsbevarande vid minimalinvasiv behandling
Textbook: Edited by Tomas Albrektsson, Douglas Bratthall, Per-Olof Glantz and Jan Lindhe. Tissue preservation in caries treatment, Quintessence books, 2001.

Antibakteriell och med viss effekt på immunresponsen
Review: Gottardi W, Nagl M. N-Chlorotaurine, a natural antiseptic with outstanding tolerability J Antimicrob Chemother 2010; 6: 1-11